Emad närmar sig arbetsmarknaden efter Naturnära jobb

1:57 min

Av 144 personer som varit med i satsningen Naturnära jobb har 17 gått vidare till anställning eller fortsatt utbildning.

– T25, upplyser Emad Shalhoub om storleken på bitsen i skruvdragaren.

Han skruvar ett trädräck vid Köpmanholmens havsbad och det gör han för att han är en del av satsningen Naturnära jobb som Skogsstyrelsen och några andra myndigheter dragit igång under 2018.

Det handlar om att nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma närmare arbetsmarknaden genom olika småprojekt i de gröna näringarna. Det kan vara sådant som att röja vandringsleder, lägga ut spänger eller, som här i Köpmanholmen, rusta upp en badplats. 

– Det är mycket roligt, säger husumbon Emad.

– Särskilt att man gör någonting fint.

Tack vare Naturnära jobb har han kunnat ta körkort, vilket i sin tur lett till att han kan fortsätta den utbildning till personbilstekniker som han har påbörjat.

Av de 144 personer som deltagit i Naturnära jobb i Västernorrland har 17 fått en anställning eller gått vidare till en utbildning. Lite mer än 10 procent alltså. Anette Lindfors hos Skogsstyrelsen tycker att det är för få. 

– Absolut inte nöjd, nej, det är vi inte, säger hon. 

Hon betonar hur viktigt det är för nyanlända att lära sig språket, samtidigt som hon vänder sig mot företagen också som måste bjuda till och våga släppa in nya människor.

– De är otroligt ambitiösa och duktiga många av de som kommer.