För tråkigt och osäkert – nu vill kommunalråd granska Järntorget i Örebro

0:31 min

Det är inte många år sen Järntorget i Örebro byggdes om, men nu vill ansvariga kommunalrådet Ullis Sandberg (S) göra en översyn av området.

Järntorget i Örebro är en miljö som kanske är för osäker för trafikanterna och samtidigt för tråkig och dåligt utnyttjad. Därför vill kommunledningen nu göra en förutsättningslös analys av hur torget och området runtikring utnyttjas och vad man skulle kunna göra av det.

Ullis Sandberg, socialdemokrat och ansvarig kommunalråd säger att hon under en längre tid fått många kontakter med örebroare som tycker att något behöver göras. Många trafikslag möts runt Järntorget och det är inte alla gånger en bra lösning säkerhetsmässigt. Ulls Sandberg tycker också att ytorna kunde användas på ett annat sätt för att göra stan mer attraktiv. Därför har förvaltningen nu fått ett uppdrag att göra en "förutsättningslös analys av Järntorget ur ett större perspektiv och i bred dialog".