USA:s ambassadör i Nederländerna i twitterattack mot FN-domstol

1:25 min

FN:s högsta domstol i Haag slår fast att USA måste dra tillbaka vissa av landets sanktioner mot Iran, det gäller sanktioner som kan hindra humanitära insatser. Men USA avfärdar domstolens utslag.

"Ovidkommande och något som domstolen inte har rätt att döma över...", så tvittrar USA:s ambassadör i Holland som en kommentar till utslaget som gör gällande att USA sanktioner mot Iran inte får hindra att humanitärt stöd kommer in i landet.

Man får inte heller hindra införsel av flygplansdelar eftersom det skulle kunna äventyra flygsäkerheten i Iran.

Den amerikanske Hollandsambassadören konstaterar också att utslaget bara gäller en del av sanktionerna som USA återinfört mot Iran sedan man ensidigt dragits sig ur kärnenergiavtalet från 2015.

Frågan är om utslaget i Haag alls får några praktiska konsekvenser, då varken USA eller Iran brukar följa domstolens beslut.

President Donald Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton riktade nyligen kritik mot en annan Haagdomstol, nämligen den internationella brottmålsdomstolen som åtalar personer för krisbrott.

Dagens utslag kommer från FNs internationella domstol som avgör tvister mellan länder.