Valet 2018

Statsvetaren om norrbottningen i riksdagen: Rejält tung position

3:52 min

Nu är det klart vilka Norrbottningar som placerar sig i några av riksdagens utskott.

Fem av totalt åtta riksdagsledamöter från länet har fått plats i tre olika utskott. Fredrik Lundh Sammeli (S) får en av de tyngre rollerna, som ordförande för justitieutskottet.

– Det är väldigt många, väldigt uppmärksammade frågor som hamnar på justitieutskottets bord, säger Simon Matti, professor i statsvetenskap.

Även om politikerna i de olika utskotten har en viktig roll menar statsvetaren att det också finns andra viktiga uppgifter.

– Sedan har ju riksdagsledamöterna på sidan av utskottsarbetet andra uppdrag. Man kan sitta i olika delegationer och råd som är nog så viktiga och kanske är mer kopplade till den praktiska politiken.