Högre krav och mindre stöd för förskolorna

1:52 min

Förskolorna på Gotland står inför högre krav samtidigt som Regionen vill spara in. Detta trots att elevpengen redan sänkts fler år i rad.

Flera mindre förskolor som P4 Gotland har pratat med känner att gränsen är nådd för hur mycket man kan spara innan kvaliteten på verksamheten för barnen blir lidande.

När den nya läroplanen för förskolan träder i kraft i 2019 ska varje förskola ha både en skolchef och en rektorstjänst, något som drabbar särskilt mindre fristående förskolor hårt ekonomiskt.

Thomas Lundström på förskolan Karlavagnen i Visby tror att de flesta förskolor är positiva till den kompetens- och statushöjning som den nya läroplanen innebär, problemet är att resurserna i praktiken tas från verksamheten med barnen.