Stor räddningsövning i Nynäshamn

2:58 min

I dag är det många brandmän och brandbilar i rörelse i och kring Nynäshamn. Men det beror inte på någon olycka, det rör sig om en stor övning kopplad till raffinaderiet.

 -Vi försöker få med alla parter som kan vara inblandade. Vi övar tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund, Nynäshamns kommun och våra grannar, berättar Maria Fröberg, miljö- och säkerhetschef på oljeraffinaderiet Nynas.