Flygtrafik

Flygresandet på Åre Östersund minskade mest

Antalet flygresenärer vid Åre-Östersunds flygplats minskade under september månad i år med 11 procent jämfört med samma månad i fjol.

Det är den största procentuella minskningen bland alla de tio statliga flygplatserna i landet under september.

Drygt 42 000 flygpassagerare passerade Åre-Östersunds flygplats under september. Totala antalet resenärer under januari till september uppgår till drygt 390 000 personer.

Totalt sett, för alla flygplatserna, var minskningen i passagerarantal 2 procent under perioden. Det visar den senaste statistiken från Swedavia som driver flygplatserna.