Förträngda historier i ny utställning

2:48 min

Skissernas museums nya utställning i Lund fokuserar på den bortglömda  delen i historieskrivningen. Nio konstnärer från olika länder tar nya grepp på historien.

– Det centrala är att inte glömma, säger Indré Serpytyte från Litauen.

I hennes verk visas både fotografier och 66 modeller på litauiska hus som KGB förfogade över från 1944 och, i de flesta fall, en bit in på 60-talet. Där människor fängslades och utsattes för hårdföra förhör. Husen finns fortfarande kvar, men många som bor där vet inte längre vad de en gång användes till.

Lite längre bort finns en hel vägg full med sidor ur telefonkataloger. Men en del namn har varken adress eller telefonnummer. Det är människor som försvann under diktaturen i Uruguay, och som konstnären Luis Camnitzer har redigerat in på sidorna. Verket blir ett minnesmärke i sig.

Hela idén till utställningen kom från den debatt om historien och hur den skrivits som uppstod i samband med att myndigheterna i USA beslutade att montera ner en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee. Flera av konstnärerna som deltar i utställningen har också utgått från existerande monoment och offentliga statyer i sina respektive hemländer när man skapat nya verk.

– Några av konstnärerna omvandlar och omtolkar de traditionella minnesuttrycken som till exempel monument och minnesmärken. De ifrågasätter och problematiserar. Andra skapar nya minnesmärken när de tar fram historier som tidigare har förträngts. Gemensamt för de alla är att de visar på nya sätt att berätta historien, säger Patrick Amsellem, chef för Skissernas museum i Lund.