Kronoberg

Barn dog inför igångsatt förlossning – kliniken tros ha gjort fel

0:53 min

Region Kronoberg anmäler sig själva efter att ett barn dog inför en igångsatt förlossning i början av sommaren.

En kvinna vårdades på ett sjukhus i länet för igångsättning av förlossning när hon hade gått över tiden. Vid några tillfällen uppstod avvikande fostersignaler och personalen beslutade att göra en undersökning av fostret.

När fostret undersöktes med ultraljud kunde det konstateras att barnet hade dött.Enligt regionen borde de avvikande signalerna resulterat i en tidigare kontakt med läkare för bedömning.

Även om obduktionen inte har kunnat fastslå någon orsak till dödsfallet, är det inte uteslutet att en tidigare bedömning resulterat i en annan utgång, skriver Region Kronoberg i sin Lex Maria-anmälan. För att undvika att något liknande inträffar har kliniken sett över sina rutiner.