Brand i Laxå minskar - brandkåren lyckas få ur material ur silon

2:30 min

Det brinner i en silo vid Laxå Pellets i Röfors, söder om Laxå och släckningsarbetet har försvårats av dammgasexplosioner. Men nu har brandkåren lyckats få ur det brinnande materialet.

– Det är problem att släcka den här silon svårt att komma åt med vatten och sen blir det dammexplosioner hela tiden. Det blir kraftiga smällar så vi kan inte gå nära, säger Tobias Frohm inre befäl vid Nerikes Brandkår.

Brandkåren har nu börjat försöka tömma silon på fliset som brinner och är svårt att släcka. Temperaturen har därför sjunkit från 280 till 180 grader.

– Det känns som att det börjar lugna ner sig och det ser positivt ut, säger Tobias Frohm. 

Brandkåren har inte sett några fler explosioner på platsen. 

– Explosionsluckorna hade redan gått när vi kom till platsen och vi har inte sett några fler explosioner. Men vi är försiktiga och kan inte gå för nära eftersom det kan explodera igen.