Stopp för all tågtrafik som passerar Hässleholm

0:21 min

Sträckorna som drabbas är Stockholm–Köpenhamn, Kalmar–Köpenhamn, Karlskrona–Köpenhamn och Hässleholm–Växjö.

Just nu finns ingen prognos. Resenärer uppmanas kontakta sitt tågbolag för mer detaljerad information. Orsaken till stoppet är en nedriven kontaktledning. Bussar ersätter inställda tåg i begränsad omfattning.

Texten uppdateras