Hård press på länets skolkuratorer

0:47 min

Tre år efter att Skolinspektionen riktade kraftiga kritik om brister i elevhälsan i Karlskrona, så jobbar det fortfarande för få kuratorer i Karlskronas skolor och bristen på skolkuratorer märks i hela länet, uppger SVT nyheter Blekinge.

På flera skolor har en kurator hand om över 500 elever och kuratorerna hinner inte med det förebyggande arbetet, uppger SVT nyheter Blekinge.

– Det blir mycket att släcka bränder och göra det som akut behövs, säger kurator Christina Smedberg på Rödebyskolan som har hand om över 700 elever.

Efter Skolverkets kritik har Karlskrona utökat från 13 till 20 kuratorer och nu vill Sandra Bizzozero, ordförande i Kunskapsnämnden att elevhälsan ska ses över.

Hon vill att nämnden ska se om de fler tjänsterna har gett resultat och vad som behöver göras för att fortsätta stärka elevhälsan.

Bristen på kuratorer märks i stora delar av Blekinge.

De flesta kommunerna lever inte upp till Akademikerförbundets riktlinjer om 300 elever per kurator.

Sämst i länet är Karlskrona kommun och bäst Olofströms kommun.