Danske bank utreds i USA

1:32 min

Danske Bank bekräftar nu att banken kontaktats av amerikanska myndigheter i en utredning om omfattande penningtvätt i Estland.

Det är det amerikanska justitiedepartementet som begärt information från Danske bank, bekräftar banken för Ekot. Exakt vad det är för information det handlar om vill banken däremot inte gå in på.

För två veckor sedan presenterades en rapport beställd av Danske Bank om den misstänkta penningtvätten vid bankens kontor i Estland. Rapporten konstaterade att det var många kunder från Ryssland och forna Sovjetrepubliker som året 2007 till 2015 genomfört transaktioner på 2 100 miljarder kronor, där en stor del tros handla om penningtvätt.

Danske Banks VD meddelade att han avgick - och nu utreds misstankarna av myndigheter i Estland, Danmark och även i USA.

Risken för gigantiska böter har satt hård pressa på banken - och i dag skriver den danska tidningen Börsen att att banken stoppar ett planerat återköpsprogram av egna aktier på tio miljarder danska kronor, cirka 14 miljarder svenska kronor. Banken uppger att misstankarna om omfattande penningtvätt gör att den nu behöver skapa en finansiell buffert.

Den danska Finansinspektionen har tidigare bett banken avsätta fem miljarder danska kronor för eventuella böter. I dag har inspektionen bett banken sätta av ytterligare fem miljarder.