Polisens djurenhet väntar på pengar från Länsstyrelsen

2:10 min

Polisen minskade enheten för djurärenden från 35 anställda till en för att Länsstyrelsen skulle ta över – men så blev det inte.

Det är polisen som ordnar jourhem åt djur som omhändertagits därför att de vanvårdats eller farit illa på något annat sätt.

Tidigare fick polisen pengar för detta men från och med första juni flyttades pengarna över till Länsstyrelsen, som skulle ersätta polisen för kostnader inom några dagar.

Men så har inte skett.
– Vi  har fått vänta upp till tre veckor på pengar, Mikael Åslund, ansvarig för djurärenden inom Polismyndigheten.

Polisen minskade även antalet anställda som jobbar med djurärenden från 35 personer till en när Länsstyrelsen tog över, så det är även en resursfråga.