Valet i Västmanland 2018

"Utveckling Västerås" – Västerås nya styre är klart

1:55 min

Just nu presenteras det nya styret av Västerås. Det blir Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet som ska styra tillsammans.

Tillsammans får de fyra partierna majoritet i kommunfullmäktige med minsta möjliga marginal 31 av av 61 mandat.

– Det har varit tuffa, hårda men respektfulla samtal för det här nya styret som går under namnet "Utveckling Västerås", säger de fyra partierna. 

Det nya styret kallar sig för "Utveckling Västerås" och är överens om 140 punkter för hur de ska styra Västerås tillsammans de kommande fyra åren.

Tidigare har Elisabeth Unell (M) sagt att hon har varit beredd att bilda ett minoritetsstyre i Västerås något som nu alltså inte blir av efter att C och L istället valt att samarbeta med S. 

Det här innebär också att KD inte längre ingår i majoritetssamarbetet. Tidigare har Amanda Agestav (KD) uttryckt besvikelse över att de inte ingår i det nya majoritetssamarbetet som presenteras idag.