Vanligt med psykisk ohälsa bland äldre

1:54 min

Många äldre lider av psykisk ohälsa, det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. En tredjedel av alla över 65 år har antingen vårdats för psykisk sjukdom eller fått läkemedel mot det.

För första gången har Socialstyrelsen gjort en jämförelse av hur sjukligheten och vården ser ut i olika delar av landet, när det gäller psykisk ohälsa bland äldre.

– Vi vet att det är ett stort ohälsoproblem bland äldre som inte är uppmärksammat i tillräckligt hög utsträckning. Det finns stora möjligheter att göra förbättringar av både upptäckt och vård och uppföljning av äldre med psykisk ohälsa, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Högst förekomst av psykisk ohälsa bland de över 65 har Kronoberg, Västra Götaland och Hallands län, medan Norrbotten ligger lägst.

Totalt sett är det dubbelt så stor andel av de äldre som lider av psykiska problem, jämfört med resten av den vuxna befolkningen.

– Det kan handla om ångest och depression, men också om livslånga psykiska ohälsotillstånd. Vi har även räknat med oro och ängslan i vår studie.

Samtidigt som äldre drabbas i större utsträckning, har de betydligt sämre tillgång till specialistvård än de yngre.

– Vad det beror på vet jag inte, men det är inte bra. Vi har en lagstiftning som säger att vi ska ha en jämlik tillgång till vård och behandling och alla har rätt till en bra hälsa, och lagen gäller oavsett ålder.

Även självmord är vanligare bland äldre, framför allt män, och allra högst andel som tar sina liv finns bland de som är över 80.

Trots att psykisk ohälsa alltså ÄR betydligt vanligare bland äldre, uppger de över 65 själva, när de tillfrågas i enkätundersökningar, betydligt lägre siffror. Man svarar ofta att man mår bra.

– Äldre pratar ofta inte om psykisk ohälsa. Vi måste göra det möjligt för äldre att rapportera om och prata om psykisk ohälsa på samma öppna sätt som många i den yngre generationen kan.