RÅ: Han kan utvisas till Palestina

2:15 min

Riksåklagaren överklagar hovrättsdomen efter attacken mot Judiska församlingen i Göteborg förra året. Högsta domstolen bör även döma mannen till utvisning, enligt My Hedström, byråchef vid Riksåklagaren.

Förra året utsattes Judiska församlingens lokaler i Göteborg för en attack av flera män. Hovrätten dömde tre män för brottet, och konstaterade att det fanns ett hatbrottsmotiv bakom dådet.

En av männen är från Palestina – enligt hovrätten ska han inte utvisas med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken, och till den osäkra situation som råder vid gränsen mellan Palestina och Israel.

Hovrätten ansåg att mannens mänskliga rättigheter inte kan garanteras om han utvisas. Riksåklagaren är av annan uppfattning och överklagar nu till Högsta domstolen.

– I hovrätten har försvaret lagt fram två rapporterar från UD, som generellt beskriver situationen för de mänskliga rättigheterna i Palestina respektive Israel. Och mot bakgrund av vad som står där har hovrätten dragit slutsatsen att den här personens mänskliga rättigheter inte skulle kunna garanternas vid en utvisning till Palestina. Där gör Riksåklagaren alltså en annan bedömning och säger att det underlaget inte är tillräcklig för att kunna säga det, säger My Hedström, byråchef vid Riksåklagaren.

När det gäller individuella skyddsskäl gör domstolarna olika bedömningar, enligt Riksåklagaren. Byråchef My Hedström lyfter fram ett fall där hovrätten kommit fram till att fem personer ska utvisas till Afghanistan efter avtjänat straff, trots att det fanns uppgifter om att de riskerade att dödas i hemlandet.

– Då ser man att två hovrätter har kommit till väldigt olika slutsatser i en sån här fråga, säger My Hedström.

Riksåklagaren hoppas nu att Högsta domstolen bland annat tydliggör vilken tyngd Migrationsverkets utlåtande ska ha i den här typen av fall.