Hovet dementerar uppgift om akademiledamot

2:25 min

Spekulationernas vågor går höga inför kvällens sammanträde i Svenska akademien, men hovet dementerar uppgifter om att det skulle vara inblandat i en uppgörelse för att köpa ut Katarina Frostenson.

Det förekommer uppgifter om att hovet skulle vara inblandat i en uppgörelse för att köpa ut ledamoten Katarina Frostenson. Frostenson utreds i ekonomiska frågor när det gäller den klubb som hon och hennes man tidigare hade med kopplingar till akademien.

Det förekommer också uppgifter om att akademien kan vara på gång att välja in nya ledamöter. För att kunna göra det behöver minst tolv av de arton ledamöterna vara med och lägga sina röster. Är de färre än så behöver de dipens från kung Carl Gustaf, men någon dispensansökan har inte kommit in, sade sent i förmiddags riksmarskalk Fredrik Wersäll:

– Nej, det har det inte gjort, säger Fredrik Wersäll.

Då kan akademien alltså inte välja in några nya ledamöter ikväll?

– Det kan inte jag svara på. Det är deras egen bedömning. Enligt stadgarna fordras det tolv ledamöter för att man ska vara beslutsförig i en sådan situation och teoretiskt så finns det väl den möjligheten, eftersom det finns tolv eller fler ledamöter i akademien - men det är ju ingen fråga som jag har någon överblick över egentligen.

Vilken är hovets kommentar till uppgifterna att hovet och Nobelstiftelsen skulle vara inblandade i en uppgörelse för att köpa ut ledamoten Katarina Frostenson?

– Ja, de uppgifterna är fel.

På vilket sätt då?

– Ja, alltså Nobelstiftelsen har jag ingen överblick över alls utan de får svara för sig, men såvitt avser kungen så är det ju naturligt att han som hög beskyddare fortlöpande har fått information från särskilt ständiga sekreteraren Anders Olsson om utvecklingen i akademien, men kungen har vi upprepade tillfällen betonat att akademien har en betydande självständighet och frågan om vilka som ska vara ledamöter - det är i första hand ett ansvar för Svenska akademien som kungen inte lägger sig i, svarar Wersäll och fortsätter:

– Det vore väldigt främmande för kungen att ha den typen av synpunkter, och det har heller inte förekommit.