Polis och kommun i samarbete mot prostitution

1:44 min

Från förra hösten till i våras har Polisen och Umeå kommun genomfört en särskild insats mot prostitution i Umeå-området.

24 misstänkta sexköpare har lagförts och man ser att det finns en tydlig efterfrågan på att köpa en annan människas kropp.

Polisinspektör Tomas Nyberg berättar att prostitutionen pågår i ganska stor omfattning i Västerbotten.

– Däremot har vi i Umeå sett en minskad sexhandel vad gäller inresande personer som säljer sex, om vi tittar på det antal annonser som finns ute på hemsidor som är väldigt öppna, säger han.

Samtidigt har man sett en liten ökning när det gäller lokala kvinnor som säljer sex.

Polisen arbetar tätt ihop med socialtjänsten i kommunen när det gäller att motverka prostitution och människohandel. Bland annat har man tagit fram skriftliga rutiner för operativ samverkan.

Eva Norlin är regionkoordinator mot prostitution och människohandel i Region Nord. Hon berättar om en ny arena för sexhandel som oroar. Det är så kallade sugardating-sidor där man mot ersättning annonserar efter sällskap.

– När vi jobbar mot det här både nationellt och lokalt så hittar vi nästan alltid att efter en eller ett par kontakter så övergår det här till frågor om sex mot ersättning. Och för många unga blir det deras första prostitutionserfarenhet, säger Eva Norlin.