Bygget av vindkraftsverk på Häjsberget igång

1:12 min

På Häjsberget i Sunne är det nu dags att börja gjuta fundamenten till de 200 meter höga vindkraftverken.

Detta efter att vägarna nu är klara och elen dragits fram. Det är 13 stycken kraftverk som nu byggs och det finns planer på ytterligare 20 stycken vid Fryksdalshöjden, Länsmansberget och Backmossen. När de här verken är i full gång i framtiden så ska de under ett år leverera 180 miljoner kilowatttimmar, och det räcker långt för att bidra med el till exempelvis Sunne kommun, enligt initiativtagaren Bertil Forsberg.

– De här tillsammans med vattenkraften i Sunne kan försörja hela kommunen med ström - och den är förnybar, säger Bertil Forsberg.