Miljögiftet PFAS hittat i Tofta

1:48 min

Miljögiftet PFAS, som används i brandsläckningsskum, har hittats på Tofta skjutfält. I flera prover överskrids de riktvärden som finns.

– Vi har hittat varierande halter och i flera fall överskrider nivåerna de preliminära riktvärden som finns från olika myndigheter, säger Folke Borgh, jurist på Försvarsmakten. 

Nu ska försvaret låta en konsult göra ytterligare undersökningar för att se om miljögiftet har spridit sig till grundvattnet. 

Tidigare i år har Försvarsmakten även låtit undersöka privata brunnar kring den före detta flygbasen i Bunge på norra Gotland, och där hittat PFAS i några av dem. Dock i koncentrationer långt under dagens så kallade åtgärdsgräns. 

I privata brunnar kring Visby flygplats har PFAS dock hittats i betydligt högre koncentrationer, över åtgärdsgränsen, vilket P4 Gotland tidigare rapporterat om. 

Just nu förs intensiva diskussioner, bland annat inom EU, om att kraftigt sänka dagens riktvärden för hur mycket PFAS vi människor bör få i oss. En eventuell sänkning av åtgärdsvärdet är dock inget som i nuläget påverkar Försvarsmaktens agerande, säger Folke Borgh: 

– Det tar tar vi ställning till om och när det inträffar.