Snart kan ditt avtal med grannen försvinna

1:29 min

Går dina vattenledningar genom någon annans tomt? Har du tillstånd att gå igenom grannens trädgård för att komma till stranden? Nu är det hög tid att se över de gamla avtalen innan de försvinner ur fastighetsregistret.

Vid årsskiftet rensar Lantmäteriet det officiella fastighetsregistret och runt en halv miljon servitut försvinner, det vill säga de avtal som till exempel gör att du får lov att ha din uppfart på en tomt som inte är din. Förnyas de inte så upphör inskrivningen i fastighetsregistret. Det gäller servitut som är skrivna innan 1 juli 1968. Men hittills har bara drygt 20 procent av avtalet i Värmland förnyats.

– Vi hade ju gärna sett att det var mer aktivitet, men vi vet ju att många privatpersoner har en tendens att vänta till sista stund innan man agerar, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Servituten kan förnyas även efter årsskiftet, men då till en kostnad. Väljer man att inte förnya avtalet hos Lantmäteriet så kan det vara bra att veta att avtalet fortfarande gäller, men ger ett försämrat skydd vid överlåterlser och lantmäteriförrättningar. Något som kan få konsekvenser.

– Om man till exempel har en vattenledning över grannens mark så är ju risken att han inte upplyser en köpare om det. I värsta fall kan köparen göra ett godtrosförvärv eller också blir det en tvist, säger Olof Unger.

Har du inte koll på om din fastighet har något servitut kan du kontrollera det på Lantmäteriets hemsida.