Samhälle

Sameministern förfärad över rasismen mot samer

3:02 min

Två av tre samer har upplevt rasism – det visar en rapport som Sametinget lämnat över till regeringen. Sameministern Alice Bah Kuhnke (MP) tycker detta är sorgligt och skrämmande.

Det var under förra året som regeringen beställde en rapport från Sametinget, där rasismen mot samer skulle kartläggas och synliggöras.

I dagarna har Umeå universitet, som fick uppdraget av Sametinget, lämnat över rapporten till regeringen.

Den bygger till stor del på en webenkätundersökning där 784 personer svarat på om de upplevt negativ särbehandling eller diskriminering för att de är samer.

507 svarade ja (68 procent), 172 svarade nej (33 procent), 69 svarade vet inte (9 procent).

Ju mer öppen man är med sin samiska identitet, desto större risk att utsättas.

Bland renskötande samer uppger närmare 90 procent att de utsatts av rasism – och bland medlemmar i skogssamebyar har fler än en tredjedel ofta upplevt rasism.

– Det är sorglig och skrämmande läsning. Tyvärr är jag inte överraskad. Nästa regering måste ta resultaten av den här rapporten vidare, säger Bah Kuhnke.