Kommunerna får miljoner i ersättning efter skogsbränderna

1:37 min

Sommarens svåra skogsbränder i Hälsingland blev en dyr historia för många kommuner.

Under hösten har ansökningar om ersättning för räddningsinsatserna strömmat in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Regeringen har lovat 300 miljoner kronor i extra stöd och i Gävleborg har hittills 33 miljoner kronor betalats ut i ersättning.

– Det finns en lagstadgad rätt för kommunerna att få ersättning för kostnaderna de haft kring stora olyckor. Det kan handla om brandmännens löner eller förbrukat material som brandslangar, säger Torkel Schlegel, jurist på MSB.

Kommer det utlovade stödet att räcka? 

– Det finns ingenting som pekar på att de inte kommer att räcka. Det kan vara en uppgift för regeringen att hitta budgetutrymme, men det är kommunernas rätt att få den här ersättningen.