Småföretagare i kläm när regionen inte bestämmer sig om friluftsgårdar

1:43 min

Framtiden för de tre friluftsgårdarna Sixtorp, Blankhult och Stenbäcken är idag oviss.

Region Örebro län som äger gårdarna vet inte om man ska sälja fastigheterna eller rusta upp. Och Ann-Sofi Eliason som driver gårdarna åt regionen får inga besked.

Ann-Sofi och hennes man har drivit gårdarna i olika former under många år, senaste åren som ett arrende. Skolklasser, vandrare och andra grupper kommer och bor över, man har också en del utomhusundervisning för barn. Men nu vet hon inte vad hon ska svara folk som ringer.

Hör regionpolitikern Irén Lejegren (S) förklara i klippet ovan varför frågan gått i stå.