UD: Det faller utanför vårt uppdrag

2:31 min

Den svenska regeringen har ingen skyldighet att hjälpa familjer i Sverige som försöker få kontakt med sina anhöriga i den kinesiska Xinjiang-regionen. Det säger UD idag.

Konflikt i P1: Kinas okända läger

Familjer som Ekot pratat med är mycket oroade över det system av så kallade omskolningsläger som enligt FN kan innehålla upp till en miljon människor, främst människor från den muslimska minoritetsgruppen uigurer.

Och uigurer i Sverige är förtvivlade över att de inte längre får kontakt med sina släktingar i Xinjiang.

Dada, pappa på uiguriska, står det i displayen på mobilen när signalerna går fram. Och sen, efter elva signaler, kommer den automatiska rösten som säger, först på kinesiska och sen på engelska:

– Numret du har ringt är inte i bruk. Kontrollera numret och ring igen.

– Det är två år sen han senast svarade på det här numret, säger mannen som försöker nå sin pappa. 

Ändå fortsätter han ringa.

– Våra släktingar i Xinjiang är rädda, berättar Yusra.

De vet att samtal från utlandet kan leda till att man tas in till förhör och hamnar i omskolningsläger.

Både Yusra och mannen som försöker ringa till sin pappa har anhöriga som sitter i de så kallade omskolningslägren.

Nyligen krävde FN att de som sitter i lägren ska släppas.

Ekot frågar svenska utrikesdepartementet på vilket sätt regeringen kan hjälpa familjer i Sverige att få kontakt med sina anhöriga i Xinjiang.

UD vill inte ställa upp på en intervju, men skriver:

”Att förmedla eller underlätta kontakter mellan personer i Sverige och deras anhöriga i utlandet faller inte inom ramen för UD:s uppdrag.”

Vilket ansvar har Sverige att utöva påtryckningar mot Kina?

”I våra samtal med kinesiska myndigheter tar regeringen återkommande upp situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina, inklusive Xinjiang. Vi gör det i svenska kontakter liksom genom EU. Vi har tagit upp vår oro över de s k omskolningslägren.”

UD vill inte ge exempel på hur man uttryckte sig i samtalen med representanter för Kina.

”Exakt vad som framkommer i detalj i dialog med annan stat kan vi inte gå in på. Men sådana samtal om vår oro för situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina, inklusive i Xinjiang, äger återkommande rum.”