Fick inte cancerbehandling i tid - avled

0:57 min

En man avled till följd av att han inte fick behandling mot cancer i tid. Inspektionen för vård och omsorg riktar nu kritik mot Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Mannen hade cancer i bukspottkörteln och fick vänta i 75 dagar på operation, trots att riktlinjerna på området säger att en operation ska ske inom 36 till 43 dagar. 

Vid tiden för operationen hade tumören vuxit så pass att den inte längre gick att operera, varpå mannen senare avled. 

En förklaring var att antalet patienter ökat och att det saknades tillräcklig kapacitet för att hinna med, enligt verksamhetschefen för kirurgi vid Akademiska sjukhuset.