Lyckosamt projekt för syriska kvinnor

10 syriska kvinnorna har utbildas till att bli egenföretagare. Syftet att de själva ska kunna starta en egen verksamhet som de kan leva på.

Arabiska kulturföreningen i Göteborg står bakom projektet  som kallas Agabani. Det har riktat sig mot nyanlända syriska kvinnor och har visat sig vara lyckosamt. Samtliga 10 kvinnorna studerar eller arbetar nu efter ett år i projektet.

Tanken var att de skulle utbildas till egenföretagare för att de ska kunna försörja sig om de återvänder till Syrien. Men meningen är också att de ska ha glädje över utbildningen redan nu:

– De har fått så mycket viktig kunskap och många kontakter som är viktiga när man kommit till ett nytt land, säger projektledaren Cajsa Malmström.

Projektet finansieras av Migrationsverket och Göteborg stad. Det avslutas nu.