Hyresgäster JO-anmäler Flens kommun

1:58 min

Hyresgästerna i Malmköping är missnöjda med hur kommunen hanterat ett ärende som de inkommit med angående hur deras fastighetsägare agerat vid en vattenläcka.

Torbjörn Haglund, en av hyresgästerna, säger att de tänker JO-anmäla samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun. 
 
Hyresgästerna i två fastigheter i Malmköping gjorde under våren en anmälan till kommunen om att deras fastighetsägare inte vidtog åtgärder för att laga en takläcka som lett till vattenskador i flera lägenheter.

Fastighetsägaren har lagat läckan, men hyresgästerna menar att vatten fortfarande läcker in.

Hyresgästerna anser att takläckan inte lagats tillräckligt bra och att Flens kommun inte gjort tillräckligt för att hjälpa dem gentemot fastighetsägaren och de JO-anmäler nu kommunen.

Simon Wernsköld är miljöchef i Flen. 

– Det är tråkigt att de upplever att de inte fått den hjälp de vill ha, men vi har gjort vad vi kan utifrån den lagstiftning som finns.