Omstridd avverkning blottläggs med satelliter

3:00 min

Hur mycket avverkades i berömda Białowieżaskogen i Polen innan EU-domstolen stoppade verksamheten nyligen? Det har Svenska lantbruksuniversitetet tagit reda på.

Białowieża, på gränsen mellan Polen och Vitryssland, har kallats för Europas sista ursprungliga låglandsskog.

För några år sedan beslutade polska staten att avverka en del av skogen för att motverka angrepp av granbarkborren. Ett beslut som väckte protester och EU-domstolen fastslog i våras att avverkningen var olaglig.

Men hur mycket hann avverkas och hur har det påverkat livet i skogen? Det har nu forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit reda på.

– 675 hektar avverkades i Białowieża, berättar Grzegorz Mikusiński, forskare på SLU.

Tillsammans med forskare i Polen, och med hjälp av satellitbilder, har han undersökt hur mycket av den berömda skogen som hann tas ned av skogsmaskiner innan EU-domstolen förbjöd verksamheten i våras.

Den avverkade ytan motsvarar 1,16 procent av hela Białowieża på den polska sidan. Det kanske inte låter som så mycket men det är ändå tillräckligt stort för att ställa till med problem i en känslig miljö. Inte minst eftersom många av de nedhuggna träden var gamla träd, över 100 år gamla, säger Grzegorz Mikusiński.

– Värdet med Białowieża handlar bland annat om att det så länge har varit ett kontinuerligt skogstäcke här, som nu har hackats upp. Dessutom är det större ytor än själva hyggena som påverkas. Även kantområdena påverkas med bland annat förändrade mikroklimat, säger han.

Enligt Grzegorz Mikusiński och hans forskarkollegor så är bland annat många insektsarter och hackspettar exempel på förlorare vid sådana här ingrepp. Och för att motverka att liknande ingrepp sker i framtiden föreslår forskarna nu att hela skogen omvandlas till en nationalpark. Idag är bara en liten del av skogen skyddad i just en nationalpark.

– Jag tror att för de allra flesta är det självklart att hela skogen ska vara skyddad, säger han.

Men samtidigt har området runt skogen och vissa delar i skogen, länge varit brukat av människor. Och fortfarande idag är en del människor här beroende av skogen, vilket inte gör det helt enkelt att förbjuda all avverkning framöver, berättar Renata Krzyściak-Kosińska, biolog och guide i Bialowieza, .

– Det kommer att krävas många samtal framöver för att nå fram till en balans mellan naturvård och människors behov, säger Renata Krzyściak-Kosińska, biolog som även har jobbat för den polska motsvarigheten till svenska Skogsstyrelsen.

 

Referens: Mikusiński et al. "Is the impact of loggings in the last primeval lowland forest in Europe underestimated? The conservation issues of Białowieża Forest".