TIO MILJONER

"Hur ska vi göra för att bussarna ska gå oftare?"

1:35 min

Carl som är elva år gammal tror att fler skulle åka buss om de bara gick oftare. Så hur gör vi för att få tätare och fler fler busstider?