Valet 2018 i Sjuhärad

Politikerna om det nya styret i Borås

3:08 min

Just nu diskuteras ett nytt möjligt styre i Borås. Det handlar om S, C, L och MP. I dagarna har de fört diskussioner kring hur ett samarbete kan se ut.

Per Carlsson (S) och Anna Svalander (L) är två av politikerna som diskuterat kring det nya styret - de menar att ett mittenstyre skulle vara svårt att fälla. 

Vid en sådan här lösning hamnar Annette Carlssons moderater utanför - hon känner sig sviken av allianskollegorna och menar att det finns grader i helvetet.