Kumlasjön

Fiskar efter skadlig art – tömmer Kumlasjön

0:37 min

Den invasiva fiskarten spegelkarpen som olovligen planterats i Kumlasjön gör nu att Kumla kommun tar i med hårdhandskarna.

Under oktober månad kommer Kumlasjön att tömmas på vatten. Anledningen är att man vill få bort spegelkarpen från vattnet.

Fisken, som är en invasiv art och som introducerats olovligen i stadsparken till sjön, skadar de svenska växt- och djurarterna som finns i sjön.

Därför tömmer Kumla kommun sjön efter uppmaningar från både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen så att fisken inte ska kunna sprida sig till andra vattendrag och sjöar.

Vattnet i Kumlasjön väntas vara tillbaka till nästa vår.