Kaunis Irons första malmfartyg lastas

1:52 min

Just nu skrivs ett stycke industrihistoria, igen. I Narvik lastas nämligen den första båten med malm från den återstartade gruvan i Kaunisvaara, Pajala.

– Det betyder jättemycket, att få leverera är som att gå till final, säger Per-Erik Lindvall, vd på Kaunis Iron.

De fartyg som nu lastas kan ta 75 000 ton. Men fortsättningsvis kommer det att vara fartyg som tar 160 000 ton.

Det är bra timing med uppstarten, då järnmalmspriset stigit med runt 10 procent senaste kvartalet. Idag ligger priset på den 69-procentiga malmen som produceras i Pajala runt 100 dollar per ton.

– I sammanhanget är det ett hyggligt pris, dollarkursen är bra och sjöfrakterna har blivit billigare. vi känner tillförsikt inför framtiden, säger Per-Erik Lindvall.