Ringregn skapar organiska molekyler på Saturnus

Nya insikter om Saturnus ringar kommer nu från bland annat forskare i Uppsala vid Institutionen för rymdfysik.

Det är flera vetenskapliga artiklar som har publicerats i tidskriften Science. De handlar till exempel om samspelet mellan planetens ringar och atmosfären.

Astronomerna hade räknat med att ispartiklar som faller ner från ringarna påverkar atmosfärens kemi genom kemiska reaktioner. Men istället för de förväntade, enklare ämnena som vätejoner, hittades även större, organiska molekyler som metan och ammoniak.

Varför det är så vet inte forskarna än, men det är ett exempel på vad vi kunnat lära oss av den planerade kraschlandning som rymdsonden Cassini gjorde på Saturnus förra året.

Referenser:

Michele K. Dougherty et al. Saturn's magnetic field revealed by the Cassini Grand Finale. Science 4 oktober 2018. DOI: 10.1126/science.aat5434

E. Roussos et al. A radiation belt of energetic protons located between Saturn and its rings. Science 4 oktober 2018. DOI: 10.1126/science.aat1962

L. Lamy et al. The low-frequency source of Saturn's kilometric radiation. Science 4 oktober 2018. DOI: 10.1126/science.aat2027

Hsiang-Wen Hsu et al. In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science 4 oktober 2018. DOI: 10.1126/science.aat3185

D. G. Mitchell et al. Dust grains fall from Saturn's D-ring into its equatorial upper atmosphere. Science 4 oktober 2018. DOI: 10.1126/science.aat2236

J. H. Waite Jr. et al. Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science 4 oktober 2018. DOI: 10.1126/science.aat2382

)))