Sjuksköterska injicerade medicin som skulle sväljas

0:41 min

Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att en sjuksköterska i länet saknar de kunskaper och färdigheter som krävs för yrket.

En sjuksköterska som jobbar inom äldreomsorgen i länet fråntas nu sin sjuksköterskelegitimation. Det efter hen vid flera tillfällen anmälts till inspektionen för vård och omsorg.

Sjuksköterskan ska bland annat ha injicerat medicin som egentligen var tänkt att svälja, och hen ska även ha ignorerat ett sår på en patient som tillslut ledde till allvarliga trycksår.

Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att sjuksköterskan saknar de kunskaper och färdigheter som krävs för utföra yrket på ett patientsäkert sätt.