Män har högre tankar om sig själva som företagare

2:58 min

Fler män än kvinnor driver företag och det kan bland annat förklaras med hur kvinnor respektive män ser på sin egen förmåga. På torsdagen ordnas en "krisworkshop" i Malmö för att peppa kvinnor till företagande.

Medan nästan hälften av alla män menar att de skulle passa för att driva ett företag, tycker bara en fjärdedel av kvinnorna detsamma. 

För att komma en liten bit på vägen med att ändra på det, träffas 80 kvinnliga företagare i Malmö under torsdagskvällen för att inspireras av varandra och hitta nya förebilder.

Jennie Forsberg är en av arrangörerna:

– Vi som kommer att vara där är ju duktiga på att sälja in våra idéer och ta kontakt med marknaden. Flera undersökningar visar att kvinnor har svårare att identifiera sig som säljare. Bilden vi har av säljare är dels kopplad till män och dels en ganska negativ bild av en påträngande person, säger Jennie Forsberg.