Kronoberg

Vanligt med psykisk ohälsa bland äldre

1:54 min

Många äldre lider av psykisk ohälsa, det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. En tredjedel av alla över 65 år har antingen vårdats för psykisk sjukdom eller fått läkemedel mot det.

För första gången har Socialstyrelsen gjort en jämförelse av hur sjukligheten och vården ser ut i olika delar av landet, när det gäller psykisk ohälsa bland äldre.

– Vi vet att det är ett stort ohälsoproblem bland äldre som inte är uppmärksammat i tillräckligt hög utsträckning. Det finns stora möjligheter att göra förbättringar av både upptäckt och vård och uppföljning av äldre med psykisk ohälsa, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Högst förekomst av psykisk ohälsa bland de över 65 har Kronoberg, Västra Götaland och Hallands län, medan Norrbotten ligger lägst.