Storstan håller liv i influensan

2:12 min

I ett försök att få fram bättre sätt att förutsäga epidemier av säsongsinfluensa har amerikanska forskare studerat hur virusspridningen fungerar i olika typer av städer.

Forskarna såg att i stora städer kan epidemierna pågå under en längre tid än i mindre städer, även om de klimatmässiga förutsättningarna är dåliga för influensaviruset.

Orsaken är delvis att det ofta är många människor som rör sig samtidigt på samma platser i större städer. I mindre städer var däremot klimatet en relativt sett viktigare faktor.

Kopplingen mellan städer och klimat är intressant tycker Adam Roth, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

– Det är faktorer som förändras snabbt och mycket. Dels genom urbanisering när folk flyttar till stora städer och får nya interaktionsmönster. Och dels genom klimatförändringarna som förändrar klimatet.

Han menar att det här skulle kunna göra att epidemierna ser annorlunda ut i framtiden. 

Studien har genomförts i USA bland amerikanska städer. Men Adam Roth menar att resultaten är relevanta även för resten av världen.

– Skillnaden mot Sveriges situation är att de tittar på betydligt större städer än vad som finns här. Men de visar på skillnader även bland små städer och det skulle kunna vara relevant här. Och om man vidgar perspektivet och tittar på Europa och även andra länder är det förstås relevant även där.

Forskarna bakom studien hoppas att man i framtiden ska kunna använda forskning för att designa smartare städer när det gäller influensaspridning. Men det är ett mål som ser ut att ligga långt framåt i tiden.

– Det här är grundforskning och än så länge är det ganska långt tills man kan göra någon skillnad i sättet som man arbetar med influensa eller försöker förhindra influensa på grund av en sådan här studie, säger Adam Roth.

Referens: Benjamin D. Dalziel et al. Urbanization and humidity shape the intensity of influenza epidemics in U.S. cities. Science 4 oktober 2018. DOI: 10.1126/science.aat6030