Datorprogram kan hjälpa flyktingar till jobb – goda resultat i USA

2:11 min

Ett datorprogram kan vara bättre än människor på att hitta bostadsorter där flyktingar har störst sannolikhet att få jobb.

Programmet kallas Annie Moore efter den första invandrare som registrerades i USA år 1892.

Det är utvecklat av Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund, i samarbete med Oxford-universitetet i Storbritannien och med Worcester Polytechnic Institute i USA.

– Vad dataprogrammet gör är att det försöker placera in människor på olika ställen i USA där de har störst sannolikhet att få jobb, givet att man respekterar de restriktioner som finns i den här byn, till exempel tillgänglighet på skolplatser, sjukvårdsplatser och så vidare, säger Tommy Andersson. 

Sedan i augusti testas Annie Moore i liten skala av HIAS, en av flera organisationer i USA som placerar ut kvotflyktingar. Förra året placerade de ut 496 personer, av dem fick 167 jobb. Men om Annie Moore hade gjort urvalet hade 200 personer fått jobb, enligt forskarnas beräkningar. Anledningen är att programmet är bättre än människor på att matcha rätt.

– De flesta av oss klarar inte ens av att komma ihåg en inköpslista om vi ska gå till Ica. Det är där datorn kommer in. Datorn kan på ett systematiskt sätt sortera all den information man tar in. Det finns ingen människa som klarar av detta, säger Tommy Andersson. 

Här i Sverige har forskarna haft kontakt både med Migrationsverket och med Mottagandeutredningen. I det betänkande som Mottagandeutredningen lämnade i mars rekommenderar man att Migrationsverket ska få i uppdrag att ta fram en modell för matchning, baserad på forskning. Längre än så har diskussionerna än så länge inte kommit. 

Tommy Andersson tror att Annie Moore skulle fungera bättre i Sverige än i USA eftersom vi registrerar fler fakta om asylsökande och har ett mer centraliserat system.   

– Dels datatillgången och dels att man har en myndighet som gör alla placeringar, talar för att det här kommer att gå bättre i Sverige än i USA, säger han.