Vårt skydd mot virus kan komma från neandertalarna

0:31 min

En del av vårt immunskydd mot virus kan vi ha fått från neandertalarna, enligt en artikel som publiceras i tidskriften Cell.

När den moderna människan kom från Afrika till Europa för runt 70 000 år sedan träffade hon på neandertalarna. Grupperna utsatte varandra för ett antal virus som den andra inte var van vid.

De fick också barn tillsammans, vilket hjälpte till att bekämpa virusen. Det förklarar en hittills okänd del av vår historia och kan också hjälpa oss förstå hur virusepidemier spred sig.

Arvsmassan till själva virusen är kortlivad och finns inte kvar, men att se försvaret i människornas dna är som att se virusens fotavtryck, menar forskarna.

Dessutom kan förståelse för spridningen av de tidiga virusen i sin tur underlätta kampen mot epidemier idag och i framtiden.

Referens: Cell, Enard et al. "Evidence that RNA viruses drove adaptive introgression between Neanderthals and modern humans." https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31095-X