Socialtjänsten vill satsa sig ur krisen

3:26 min

Socialtjänsten i Karlskrona vill satsa sig ur mångmiljonkrisen.
På måndag tar politikerna i socialnämnden beslut om att starta bland annat familjecentral och jourhem – något som väntas spara nästan 15 miljoner kronor.

Efter mordet på åttaåriga Yara för fyra år sen har nästan allt krut lagts på akuta utredningar och antalet barn på dyra hvb-hem har bara blivit fler.

– I princip försvann allt efter mordet. Vi bara släckte bränder, inget förarbete och inget efterarbete, säger Mikael Wickström, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Lite förenklat så betalade Karlskrona kommun förra året i genomsnitt för 33 heltidsplacerade barn per månad. I april var den siffran uppe i 55 barn – en kostnadsökning med tio miljoner kronor.

– Det är klart att mordet på flickan Yara har påverkat vår verksamhet. Man har valt att ta det säkra före det osäkra, säger Claes Wiridén, socialchef i Karlskrona.

Nu ska insatserna komma tidigare och på hemmaplan, innan det blir så illa att ett barn måste placeras.

En familjecentral för de riktigt små barnen. Ett jourhem där barn kan placeras en kortare tid så att socialsekreterarna får tid på sig att hitta rätt stödinsats. Och ett jourteam som dygnet runt kan åka hem till familjer som är på väg att braka samman.

– Från och med årsskiftet har vi sagt inga externa placeringar för barn där det brister i familjerna, säger Claes Wiridén.

Socialtjänsten ser ut att gå back med 55 miljoner kronor i år. På måndag tar socialnämnden beslut om förändringarna som beräknas ska spara 14,5 miljoner kronor.