Valberedningen beredd på nattmangling och extra möte

1:50 min

Det är mycket tid kvar. Det säger Björn Dahlström (C) vice ordförande i regionfullmäktiges valberedning. Alla pusselbitar vänds och vrids in i det sista.

– Det är en bit på väg, säger Björn Dahlström, vice ordförande i regionfullmäktiges valberedning om det pågående arbetet efter valet. 

Fredagen den 12 oktober samlas regionfullmäktiges valberedning för att förbereda de val som ska göras vid det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. DÅ bör rimligtvis allting vara på plats, säger Björn Dahlström, men det finns beredskap för ett extra möte samma morgon som fullmäktige sammanträder. Den 15 oktober hålls första mötet för mandatperioden med upprop av de nyvalda.

Förutom att välja regionfullmäktiges ordförande ska regionstyrelse väljas och regionråden utses på det sammanträdet.

En ny valberedning ska också väljas och sätta igång med att förbereda valen till alla nämnder och styrelser. De ledamöterna väljs i december och tillträder efter årsskiftet. 

– Jag kan inte på något sätt se att det ska kunna vara någon storm på det första fullmäktigemötet, säger Björn Dahlström.