Nygammal majoritet ska styra Kungsör

2:07 min

Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet i Kungsörs kommun har enats om att styra tillsammans kommande mandatperiod. Det beskedet kom på torsdagskvällen.

Partierna skriver i ett pressmeddelande att de enats.

"Vi har även förhandlat om vissa blocköverskridande beslut för framtida politisk stabilitet", skriver partiföreträdarna, Mikael Peterson (S), Christer Henriksson (V) och Gunilla Wolinder (L).

Inget parti fick egen majoritet vid valet 2014. Inte heller 2018.

Under fyra år har Socialdemokraterna samarbetet tillsammans med  Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men det senare partiet kommer inte att vara med i det nya styret eftersom partiet inte fick något mandat.

– Vi har noga undersökt möjlighet till olika samverkan för att få igenom våra liberala idéer i största möjliga mån och då finner vi att vi har mest chanser att få genomslag om vi är i samverkan med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi har ju erfarenhet av dem i fyra år, fast då var miljöpartiet med. Och det är goda erfarenheter och därför väljer vi att fortsätta, säger Gunilla Wolinder (L). 

Hon hoppas att ge skolan ett bra innehåll och arbeta för en bra äldreomsorg och minskad sjukfrånvaro.  

Nu ska partierna hitta sina positioner innan partierna enas om politiska ål för de kommande fyra åren, säger Wolinder. 

– Det är skönt att vi kommit fram. Vi har haft många samtal. Jag ser fram emot att få ihop det på bästa sätt, säger Mikael Peterson (S).

De tre partierna har 15 av 31 mandat. Det saknas ett mandat för att de tre partierna ska få majoritet. De måste därför söka stöd hos andra partier för att få igenom sin politik. 

– Vi har diskuterat vissa saker som vi kan tillgodose med andra partier, säger Mikael Peterson.

Vad det handlar om vill han inte gå in på.