Ny standard ska göra sexleksaker säkrare

0:31 min

Sexleksaker som fastnar i kroppen blir allt vanligare och kan leda till skador och jobbiga operationer.

För att höja säkerheten och kvaliteten på produkterna ska nya internationella riktlinjer tas fram.

I augusti förra året presenterade läkare vid Södersjukhuset i Stockholm en ny studie som undersökt förekomsten av personer som sökt akut vård för "främmande objekt i rektum". Studien kunde konstatera att antalet fall av sexleksaker som fastnat långt upp i ändtarmen har ökat över tid.

En av läkarna tog kontakt med Swedish Standards Institute (SIS) för att reda ut om det finns några standarder för sexleksaker. Svaret blev nej.

– I dag finns inga standarder som direkt berör utformning eller kvalitetssäkring av denna typ av produkter, varken i Sverige eller internationellt, det behövs för att förebygga skador, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS och fortsätter:

– När en sexleksak fastnar långt upp i ändtarmen kan det innebära invecklade operationer, ibland går den inte att få ut utan att först öppna upp magen.

SIS har nu samlat tillverkare, konsumentrepresentanter, återförsäljare och läkare i en kommitté med uppdraget att ta fram en internationell standard för sexleksaker. I dag finns en del kemikalieförordningar som reglerar produkternas innehåll, men det räcker inte, enligt Anna Sjögren.

– Det är tydligt att det behövs ett säkerhetstänk i utformningen av sexleksaker och krav på information till konsumenten om vad produkterna ska användas till och inte.

Förhoppningen är att ett förslag till en global standard ska skickas till den internationella standardiseringsorganisationen ISO efter årsskiftet. Om förslaget får gehör så kan en färdig standard bli verklighet först om ett par år.

– Behovet finns ju men jag kan inte sia om hur vårt förslag kommer att tas emot av andra länder. Men de flesta standarder vi utvecklar är internationella, så vi har goda erfarenheter av processen, säger Sjögren.