Nytt projekt ska förebygga diabetes typ 1

5:56 min
  • Alla nyfödda i Skåne ska de närmaste åren, om deras föräldrar godkänner, vara med i ett projekt där målet är att förebygga diabetes typ 1.
  • Hör reportage av vår reporter Odd Clausen, som har träffat Helena Elding Larsson, barnläkare och diabetesforskare.

Projektet Astrid som nu startat vänder sig till alla som ska bli föräldrar i Skåne och under resans gång ska hundratals barn med förhöjd risk lokaliseras och deras föräldrar ska få erbjudande att vara med i försöket med prevention.

Åtta droppar blod från det nyfödda barnets navelsträng räcker för att ge besked om det har förhöjd risk att drabbas av typ 1-diabetes. Om så är fallet blir föräldrarna erbjudna att delta i försöket att förebygga sjukdomen.