Så har teaterhögskolorna arbetat efter #metoo

2:59 min

Ett år efter startskottet för #metoo visar Kulturnytts genomgång att de svenska teaterhögskolorna har gjort flera förändringar vad gäller arbetsmiljö, färre när det kommer till själva undervisningen.

Det har gått ett år sedan metoo briserade, efter att The New York Times den 5 oktober 2017 publicerade sin artikel om den sexbrottsanklagade filmmogulen Harvey Weinsten. Rörelsen tog avstamp i den amerikanska filmbranschen, och i Sverige var skådespelarna först ut med en egen hashtag: tystnadtagning.

På Sveriges fyra teaterhögskolor – i Stockholm, Malmö, Luleå och Göteborg – har arbetet mot sexuella trakasserier sedan metoo framförallt varit inriktat på uppdaterade policies, tydligare kommunikation kring var man som student ska vända sig om man blivit utsatt, och föreläsningar och workshops.

Men själva innehållet i kurserna och undervisningen har inte förändrats i någon större utsträckning. Det visar Kulturnytts genomgång.

– Vi kan förändra kurserna, absolut, men det spelar ingen roll om attityderna och maktstrukturerna runt omkring inte förändras, säger Josette Bushell-Mingo, prefekt vid institutionen för skådespeleri på Stockholms dramatiska högskola.

På Teaterhögskolan vid Lunds universitet, som förra året betalade 100 000 kronor i ersättning till en student som menade att hen utsatts för sexuella trakasserier på skolan, har man dock förändrat antagningsprovet, för att öka tryggheten för sökande studenter, med till exempel närvarande studentvärdar.

På Högskolan för scen och musik i Göteborg har man infört en obligatorisk värdegrundskurs och nya kursmål om respekt för genus och jämlikhet.

Men på övriga teaterskolor är kursplanerna oförändrade.

– Jag upplever att det inte har förändrats någonting, säger Amanda Gordon som läser tredje året på skådespelarprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Hon upplever skolan som en trygg miljö, men saknar ett förbyggande arbete.

– Jag tyckte att de samtal som vi hade precis inpå att uppropet hade skett var bra, men jag skulle gärna se att det fanns ett annat forum där man höll frågan vid liv, säger hon.

– Jag tror att det på teaterhögskolorna och på vår teaterhögskola har gjorts bra saker, säger Johan Forslund, universitetslektor på skådespelarprogrammet i Luleå. 

– Men jag tror definitivt inte att vi kan slappna av och säga att vi är framme. Så klart är det här något som man får titta än mer på i upplägget av undervisningen och vad man arbetar med, men jag upplever också att det är något vi har arbetat med över tid, fortsätter han.

I sin roll som nytillträdd prefekt vid institutionen för skådespeleri på Stockholms dramatiska högskola har Josette Bushell-Mingo för avsikt att se över kursernas innehåll. Men, fortsätter hon, kurserna förändras också av lärarna och studenterna själva, i det praktiska arbetet på scengolvet.

– Metoo har förändrat hur de jobbar. Vilken kostym de väljer, vilken kropp de har. Nu plötsligt förändras kurserna, på golvet. Nu.

En av de fyra skolorna uppger att de hanterat ett ärende gällande sexuella trakasserier under det senaste året.