Kronoberg

Årets eldsjälar på landsbygden korade

0:39 min

Under torsdagskvällen korades landsbygdens eldsjälar i Kronobergs län i årets Kugghjulsgala på residenset i Växjö.

Priset delas ut i fyra kategorier.

Årets lantbrukare – Joakim och Ann-Sofi Nilsson, Flattinge Lantbruk AB.

Årets lanthandel – Handelsboden i Häradsbäck som drivs av Härlunda intresseförening.

Årets landsbygdsförening – Älmeboda sockenkommitté

Årets unga landsbygdsentreprenör – Uråsa bönodling som drivs tillsammans av Lukas Arvidsson, Sanna Lundgren, Daniel Nyman och Karl-Wilhelm Arvidsson.

Juryn som utser pristagarna består av representanter från länsstyrelsen Kronoberg, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland.