Så påverkar ditt namn vem du är

2:35 min

Hur stor roll spelar ens namn egentligen roll? Och kan ens namn påverka vem man blir? De frågorna ställde vi i morgonprogrammet till en namnexpert.

Sonja Entzenberg jobbar på Instutitionen för nordiska språk på Uppsala universitet och har bland annat undervisat i personnamn.

– Det finns forskning som visar att vissa namn är så kallade klassmarkörer, säger hon.