Lekebergs kommun: Vi vill veta vad de nyanlända tycker

1:43 min

Undersökningen visar att de i stort sett är mycket nöjda men också att Svenska för invandrare, SFI,  får kritik.

Det finns omkring 150 nyanlända i Lekebergs kommun och för att få reda på hur de tycker att mottagandet fungerat vände sig kommunen till Örebro universitet som djupintervjuat nyanlända.

– När det gäller Svenska för invandrare verkar de flesta anse att lärarna inte är kompetenta, säger Daniella Andrén som är biträdande professor i nationalekonomi och som lett undersökningen.

Undersökningen består av två delar, förutom djupintervjuer med nyanlända har kommunen lagt ut en enkätfråga på hemsidan för att få reda på vad lekebergsborna tycker om att kommunen tar emot nyanlända. Det visade sig att en stor del av de som fyllt i enkäten tycker att skolan och förskolan blivit sämre på grund av de nyanlända.

– Nu när vi får reda på vad folk tycker kan vi jobba med förbättringar, säger Wendla Thorstensson (C) som är kommunstyrelsens ordförande.